Tvorba webů arrow Tvorba webů arrow Optimalizace ve vyhledávačích (SEO)
Optimalizace ve vyhledávačích (SEO) | Tisk |  E-mail
Přejít na obsah
Optimalizace ve vyhledávačích (SEO)
Co do nás získáte
Hodnocení webových stránek. Nabízíme pro Vaši společnost hodnocení úrovně Vašich webových stránek. Hodnocena je nejenom funkčnost webových stránek, ale také dostupost, jejich design, strukturování a aktualizace informací. Posudek může být zdrojem mnoha cenných podnětů pro další rozvoj Vaší společnosti.

Poradenství při tvorbě strategických plánů. Nabízíme poradenské služby při sestavování a rozvoji strategických plánů, jejichž absence nebo nedostatečná kvalita jsou nejčastější příčinou neúspěchu.

Poradenství při realizaci projektů. Poskytujeme poradenství při realizaci operativních plánů v podobě dílčích projektových úkolů v oblasti elektronického obchodování, intranetových a extranetových informačních systémů a využití interaktivních médií.

Při přípravě a realizaci nové internetové prezentace postupujeme obvykle podle osvědčeného orientačního scénáře:

  1. Hodnocení stávajících řešení a návrh nového řešení. Klíčové je zaměřit se na nedostatky, pokusit se o jejich odstranění a posílení předností. Tato studie představuje část komplexního zadání pro realizaci nového řešení. V tomto návrhu jsou definovány cíle úprav, jednotlivé kroky a jejich harmonogram.
  2. Webový design. Pro řadu návštěvníků je design www stránek jedním z rozhodujících aspektů hodnocení. Klíčovými vlastnostmi webového designu je jeho intuitivnost, přehlednost a vkusnost.
  3. Programování. V současné době se převážná část webových prezentací neobejde bez naprogramovaných prvků, kterými mohou být například katalogy výrobků, administrační prostředí pro editaci vkládaných produktů, fotografií, zálohovací a vyhodnocovací procedury, které pomáhají zákazníkovi zpříjemnit prohlížení a vyhledávání informací na webových stránkách.
  4. Příprava podkladů a naplnění www stránek. Po vytvoření hlavní struktury nově vznikající webové prezentace je nutné zaměřit se na obsahovou náplň jednotlivých sekcí, volbu fotografií, schémat, tabulek, dokumentů a dalších nezbytných součastí a případně různých jazykových mutací.
  5. Optimalizace. Důležitou vlastností webových stránek je jejich optimalizace pro internetové vyhledávače. Ta je zárukou indexace stránek vyhledávačem a příslibem vysokého počtu nových návštěvníků.
  6. Doplňkové služby. Aby byla zajištěna dostupnost webových stránek široké veřejnosti, tak je nutné hostování stránek na webovém serveru. Další činnosti, které by neměly být zapomínány jsou aktualizace obsahu webových stránek, analýza návštěvnosti a dohled, který je nutný pro bezproblémový provoz vyžadující svědomitou správu a dohled administrátora.
  7. Další rozvoj. Internet je velmi dynamicky vyvíjející se médium, které neustále vytváří nové výzvy pro zdokonalování webových stránek.


 
< Předch.   Další >