Optimalizace ve vyhledávačích (SEO)
ImageNabízíme komplexní služby optimalizace pro vyhledávače od jednorázových konzultací a návrhu strategie SEO, přes analýzu klíčových slov, tvorbu optimalizovaného obsahu a budování zpětných odkazů až po dlouhodobou správu vašeho webu.
Internetové vyhledavače jsou celosvětově největším zdrojem návštěvnosti webových stránek. Jen některých, je však třeba dodat. Těch stránek, které jde ve vyhledavačích relevantním dotazem snadno nalézt. Termínem neviditelný web se označují stránky, které ve vyhledavačích vůbec nejsou. Není to ale úplně přesné. Neviditelný web začíná často již na čtvrté stránce Googlu, protože tak daleko hledá jen málokdo.

Optimalizace pro vyhledavače (též SEO, z anglického Search Engine Optimization) má zdánlivě jediný cíl: zviditelnit optimalizované stránky ve vyhledavačích tím, že se na často kladené dotazy zobrazí na předních místech výsledků hledání, a dosáhnout tak podstatného zvýšení návštěvnosti. Tak jednoduché to ale není. Vysoká návštěvnost sama o sobě nestačí.

Druhým důležitým faktorem ve hře je cílení návštěvnosti. Právě vysokou mírou cílení se zejména plnokrevné, fulltextové vyhledavače liší od všech ostatních zdrojů návštěvnosti. Uživatelé vyhledavačů obvykle přesně vědí, co chtějí, chtějí to právě teď a na dobře optimalizovaných stránkách to nacházejí.

Optimalizace pro vyhledavače proto není jen metodou zvyšovaní návštěvnosti a zisku majitele webu, ale též službou zákazníkům, kteří ji umí ocenit a odvděčit se důvěrou a věrností. Tím se optimalizace pro vyhledavače podílí na budování a posilování značky.

Na první pohled vypadá optimalizace pro vyhledavače poněkud tajemně. Jak je možné, že třeba z několika milionů stránek se právě jedna umístí ve výsledcích hledání určitého slova jako první. Vždyť se zdá, že se svým obsahem od pár desítek či stovek tisíc dalších nijak podstatně neliší. V tom musí být nějaká kouzla.

Bývaly doby, kdy v tom kouzla opravdu byla. Přesněji řečeno triky využívající slabin vyhledavačů a v důsledku poškozující uživatele. Tyto doby jsou už naštěstí pryč. Dnešní vyhledavače se tak snadno ošidit nedají a platí na ně jen dvě věci:

  1. Kvalitní, přístupný, jazykově bohatý a dobře strukturovaný obsah.
  2. Věrohodné odkazy z mnoha jiných míst webu, které dokazují, že stránka je zajímavá a mezi uživateli oblíbená.

Na mimořádný úspěch ve vyhledavačích mají šanci jen stránky, které přinášejí uživatelům mimořádnou hodnotu.

Hodnocení webových stránek. Nabízíme pro Vaši společnost hodnocení úrovně Vašich webových stránek. Hodnocena je nejenom funkčnost webových stránek, ale také dostupost, jejich design, strukturování a aktualizace informací. Posudek může být zdrojem mnoha cenných podnětů pro další rozvoj Vaší společnosti.

Poradenství při tvorbě strategických plánů. Nabízíme poradenské služby při sestavování a rozvoji strategických plánů, jejichž absence nebo nedostatečná kvalita jsou nejčastější příčinou neúspěchu.

Poradenství při realizaci projektů. Poskytujeme poradenství při realizaci operativních plánů v podobě dílčích projektových úkolů v oblasti elektronického obchodování, intranetových a extranetových informačních systémů a využití interaktivních médií.

Při přípravě a realizaci nové internetové prezentace postupujeme obvykle podle osvědčeného orientačního scénáře:

  1. Hodnocení stávajících řešení a návrh nového řešení. Klíčové je zaměřit se na nedostatky, pokusit se o jejich odstranění a posílení předností. Tato studie představuje část komplexního zadání pro realizaci nového řešení. V tomto návrhu jsou definovány cíle úprav, jednotlivé kroky a jejich harmonogram.
  2. Webový design. Pro řadu návštěvníků je design www stránek jedním z rozhodujících aspektů hodnocení. Klíčovými vlastnostmi webového designu je jeho intuitivnost, přehlednost a vkusnost.
  3. Programování. V současné době se převážná část webových prezentací neobejde bez naprogramovaných prvků, kterými mohou být například katalogy výrobků, administrační prostředí pro editaci vkládaných produktů, fotografií, zálohovací a vyhodnocovací procedury, které pomáhají zákazníkovi zpříjemnit prohlížení a vyhledávání informací na webových stránkách.
  4. Příprava podkladů a naplnění www stránek. Po vytvoření hlavní struktury nově vznikající webové prezentace je nutné zaměřit se na obsahovou náplň jednotlivých sekcí, volbu fotografií, schémat, tabulek, dokumentů a dalších nezbytných součastí a případně různých jazykových mutací.
  5. Optimalizace. Důležitou vlastností webových stránek je jejich optimalizace pro internetové vyhledávače. Ta je zárukou indexace stránek vyhledávačem a příslibem vysokého počtu nových návštěvníků.
  6. Doplňkové služby. Aby byla zajištěna dostupnost webových stránek široké veřejnosti, tak je nutné hostování stránek na webovém serveru. Další činnosti, které by neměly být zapomínány jsou aktualizace obsahu webových stránek, analýza návštěvnosti a dohled, který je nutný pro bezproblémový provoz vyžadující svědomitou správu a dohled administrátora.
  7. Další rozvoj. Internet je velmi dynamicky vyvíjející se médium, které neustále vytváří nové výzvy pro zdokonalování webových stránek.