Tvorba webů
Nastavení poštovního klienta IMAP | Tisk |  E-mail

Návod na nastavení poštovního klienta Outlook Express pro přechod z protokolu pro příjem pošty POP3 na IMAP

Tento návod slouží k nastavení poštovního klienta Outlook Express pro příjem pošty pomocí IMAP.

Upozornění: program Microsoft Outlook Express neumí zobrazit e-maily, které jejich odesílatel vytvořil pomocí programu Microsoft Office Outlook ve stále více se rozmáhajícím formátu TNEF. Firma Microsoft ukončila vývoj tohoto programu, takže tato funkčnost již nebude doplněna. Tento program je v operačním systému Windows Vista nahrazen aplikací Windows Mail, do níž lze importovat data z plného Outlooku a Outlooku Express.

Pro práci s poštou protokolem IMAP doporučujeme z technického hlediska program Mozilla Thunderbird (zdarma), příp. Microsoft Office Outlook 2007 (nikoliv nižší verze, viz článek znalostní databáze Microsoftu 830336). Rovněž upozorňujeme na webové rozhraní. Při konkrétní volbě konzultujte svého fakultního správce, resp. pracovníka pověřeného údržbou Vašeho počítače.

  1. Na původním POP3 účtu vypněte použít účet k synchronizaci a příjmu pošty, nebo účet přímo smažte. Pokud by jste zároveň přijímali poštu pomocí POP3 i IMAP pak by emailový účet mohl přestat fungovat a některé přijaté e-maily by se mohly bez náhrady náhodně smazat!
  2. Vytvořte nový účet pro příjem a odesílání pošty s protokolem IMAP.
  3. Nastavte parametry pro příjem a odesílání pošty.
  4. Smažte původní účet pro POP3 nebo jej smažte až později. (Smazáním nastavení účtu nedojde ke ztrátě zpráv, které jste již načetli do svého Outlooku. Zůstanou uloženy v Místních složkách.)
  5. Potvrďte načtení složek ze serveru.
  6. Pravidelně mažte odeslanou poštu ze serveru: přenášejte ji do místních složek a ty pak archivujte.

 

Krok č. 1

V menu Nástroje otevřete položku Účty.

001   Vyberte Váš účet pro příjem pošty POP3 a dvojklikem myši vyvolejte dialog vlastností.  002  

Vypněte Použít účet pro příjem pošty a synchronizaci.  Potvrďte tlačítkem OK.

003  

Krok č. 1 - Alternativní postup - smazání účtu

Smažte nastavení vašeho POP3 účtu pro příjem pošty.

004  

Krok č. 2

Stiskněte tlačítko Přidat.

 

Vyberte položku Pošta...

005 021

Krok č. 3

Zadejte vaše jméno a potvrďte tlačítkem Další.

007  

Krok č. 4

Zadejte Váš email.

008  

Krok č. 5

Vyberte typ serveru příchozí pošty IMAP.

Zadejte server příchozí pošty imap.vsb.cz a server odchozí pošty smtp.vsb.cz a potvrďte tlačítkem Další.

009  

Krok č. 6

Zadejte pro Název účtu vaše osobní číslo a heslo do LDAP (viz Kde je jaké heslo?).

010

Krok č. 7

Potvrďte dokončení vytvoření účtu.

011

Krok č. 8

Po návratu zpět do seznamu účtů vyberte nově vytvořený účet pro příjem pošty ze serveru IMAP, zde je to imap.vsb.cz a dvojklikem myši otevřete okno vlastností (tlačítko Vlastnosti).

012

Krok č. 9

Nastavte nový účet jako výchozí tlačítkem Nastavit jako výchozí.

030

Krok č. 10

Původní účet doporučujeme již nepoužívat a v brzké době po odzkoušení nového účtu ho smažte přes tlačítko Odebrat.

015

Krok č. 11

Potvrďte smazání účtu pro POP3.

016

Krok č. 12

Zavřete okno nastavení účtů tlačítkem Zavřít.

017

Krok č. 13

Po zavření okna nastavení budete dotázání na načtení složek z přidaného poštovního serveru IMAP, povrďte tlačítkem Ano.

014

Krok č. 14

Vyčkejte dokud neproběhne stažení složek ze serveru.

026

Krok č. 15

Po importu zavřete dialog výběru zobrazení složek IMAP tlačítkem OK.

027

Krok č. 16 - pokud používáte poštu na mobilním zařízení (např. notebooku).

Nastavujete-li si poštu na počítači, který bude připojován k Internetu přes jiné poskytovatele připojení než VŠB-TUO (např. notebook, který bude přenášen mezi kanceláří a domovem a k Internetu bude připojován přes vašeho poskytovatele připojení), je nyní potřeba přepnout způsob zabezpečení protokolů IMAP a SMTP na IMAPS a ASMTP. Podle kroku 8 přejděte do vlastností účtu, pak do karty Upřesnit a u obou protokolů zaškrtněte položku Server požaduje zabezpečené připojení. Číslo 143 by se mělo automaticky změnit na číslo 993. Číslo 25 zůstane nezměněno a je potřeba jej ručně upravit na 465. Pak v záložce Servery, v sekci Server odchozí pošty zaškrtněte položku Server požaduje ověření, stiskněte tlačítko Nastavení a v sekci Přihlašovací informace zvolte položku Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty.

Krok č. 17 - upravte si filtr příloh tak, aby Vám neznemožňoval práci.

V základním nastavení programu Outlook Express 6 je zapnut  filtr podezřelých zpráv, který je však agresivnější, než je únosné. Proto jej doporučujeme vypnout. Podrobný popis viz článek znalostní databáze Microsoftu č. 329570.

Krok č. 18 - prodlužte interval kontroly nové pošty na IMAP serveru.

Stejně jako v kroku 8 přejděte do vlastností účtu, pak do karty Upřesnit. V sekci Časový limit serveru nastavte alespoň 2 minuty.

Vytvoření účtu je nyní hotovo.

Načtené složky a maily uložené na severu budou dostupné přes nově vytvořenou položku stromu (zde imap.vsb.cz) v levé části okna. V Místních složkách zůstanou všechny vaše maily a podsložky.

031

Příjem pošty

V levém části okna Outlook express se Vám přidala nová složka pro příjem pošty ze serveru IMAP. Původní poštu přijímanou přes POP3 budete mít v původní používané složce Místní složky\Doručená pošta atp.

Pro načtení pošty použijte tlačítko Odeslat/Přijmout nebo klávesu F5.

 

Mázání pošty - odstranění smazaných zpráv ze serveru

Odeslané zprávy nebyly v účtu na příjem pošty ze serveru POP3 ukládány na serveru (pokud tak nebylo výslovně nastaveno v poštovním klientovi) tak, jako je tomu u IMAP. Proto bude nutné čas od času mazat odeslané zprávy. V opačnem případě by mohlo dojít k vyčerpání diskové kvóty.

Nejprve tlačítkem Odstranit 018 (nebo pravým tlačítkem myši a položkou Odstranit z kontextového menu) označíme vybrané zprávy ke smazání. Pro označení více mailů najednou použijte kombinace kláves "Ctrl" s postupným přidáváním po jednom mailu nebo hromadně "Shift" a označení myší začátku a konce nebo označení všeho kombinací kláves "Ctrl" + "A". Tím však ještě zprávy nejsou ze serveru skutečně smazány.

Teprve tlačítko Vyprázdnit 019 doopravdy smaže označené zprávy ze serveru.

020

Přenos pošty mezi IMAP serverem a lokálním diskem

Závažné zprávy, které z různých důvodů nemůžete smazat, ale na serveru jsou již déle než 1 rok, doporučujeme přesunout do Místních složek. Zprávy označíte myší a přetáhnete do složek, které si za tím účelem založíte pod Místními složkami. Pak postupně vyberete původní složky na serveru a stisknete opět tlačítko Vyprázdnit (viz výše).

Analogicky si můžete po založení IMAP účtu přenést vybrané zprávy z Místních složek na IMAP server (pokud Vám to dovolí kvóta) a začít je číst například přes webové rozhraní.

Archivace pošty z programu Outlook Express na jiná média, přenos do jiných počítačů.

Protože nejspíše nebudete chtít riskovat ztrátu zpráv uložených v Místních složkách, tj. pouze na Vašem pevném disku a budete chtít mít možnost si je zobrazit i na jiných počítačích, je vhodné si je zaznamenat na jiná média, což detailně popisuje článek znalostní báze Microsoftu č. 270670. Opět však zdůrazňujeme, že vývoj programu Outlook Express byl ukončen.

 
Další >