Tvorba webů arrow Počítače arrow Externí správa IT
Externí správa IT | Tisk |  E-mail
Image Naše společnost je tradičně zaměřena na operační systém Linux, který přináší vysokou stabilitu a nízké cenové nároky na uživatele. Postupem času jsme naši koncepci firemních počítačových sítí precizovali na ideální heterogenní prostředí.

Heterogenní prostředí kde na straně serverového řešení vystupují open-source platformy (Linux) a na straně pracovních stanic operační systém Microsoft Windows. Velká pozornost byla kladena na spolupráci mezi jednotlivými řešeními s využitím výhod jednotlivých platforem, které se vzájemně doplňují. Tímto způsobem lze dosáhnout plného využití Windows obvyklého v prostředí s Windows serverem (active directory, file-sharing, řadič domény atd.) ovšem za výrazně nižších pořizovacích i provozních nákladů.

Díky heterogennímu prostředí obvykle poskytované služby rozšiřujeme do plné nabídky:

Vzdálená správa - vzdáleně se přes internet připojíme k vašemu PC nebo serveru a provedeme následující úkony:

  • běžnou administraci
  • konfiguraci aplikací a systému
  • vzdálený monitoring všech služeb provozovaných na serveru (a tím reakci na případný problém bezprostředně po jeho vzniku).
  • možnost odstranění závad na dálku

Mezi základní výhody patří

  • velmi vysoká rychlost reakce na daný problém
  • snížení finančních nákladů spojených s dopravou technika na místo vzniklého problému (obzvlášť výhodné pro velké firmy se vzdálenými pobočkami)
  • monitoring - automatická kontrola systému (serverů a stěžejních bodů vaší počítačové sítě), která nás bude v případě poruchy informovat přes internet v našem dohledovém centru.
  • vytvoření vašich firemních směrnic pro práci s IT
  • zabezpečení a dodání HW a SW vybavení za výhodnou cenu

 

IT outsourcing chápeme jako přesun starostí s fungováním IT infrastruktury na odbornou firmu, specializující se na tuto oblast. Tato společnost následně řeší a je zodpovědná za veškeré problémy, které ve Vaší IT struktuře vzniknou. Značný důraz je také kladen na vysoký stupeň ochrany citlivých interních informací proti útoku z internetu nebo zničení počítačovými viry. Vaše společnost se může plně zaměřit na svůj podnikatelský záměr a nemusí řešit vzniklé problémy a poruchy. Také nemusí zaměstnávat IT pracovníka mající zkušenosti v serverové oblasti, jehož mzdové náklady často několikanásobně převyšují finanční nároky na správu sítě externí společností. Není třeba řešit nepřítomnost správce sítě (z důvodu nemoci, dovolené), naše společnost je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 
< Předch.   Další >