Tvorba webů arrow Počítače arrow Koncepční řešení
Koncepční řešení | Tisk |  E-mail
Image Mnoho vedoucích pracovníků se v dnešní době potýká s otázkami koncepčního nasazení, údržby a rozvoje informačních technologií ve svých firmách. Tyto problémy se začaly objevovat právě v době nástupu nových technologií, výrazného přechodu ke zpracování informací elektronickou formou a globálního propojení počítačů prostřednictvím sítě Internet.

Ne všechny firmy si mohou dovolit zaměstnávat tým odborníků a udržovat jejich aktuální přehled v takto širokém spektru nových technologií a to především z ekonomického hlediska. Zmíněný důvod vede management firem k rozhodnutí takové služby v oblasti IT „nakupovat“ od profesionálních týmů. Tomuto „nákupu“ se odborně říká outsourcing.

Neprofilujeme se na trhu pouze jako dodavatel software a hardware, ale vždy se snažíme zákazníkovi doporučit optimální způsob řešení vytyčených požadavků, systém zprovoznit a následně ho udržovat a rozvíjet. Naše dnešní nabídka širokého spektra služeb a řešení je z části navázána i na naše obchodně-technické partnery a umožňuje realizaci rozsáhlých projektů, které jsme schopni organizačně a technicky zaštiťovat. Uvedený způsob spolupráce umožňuje zákazníkovi řešit případné problémy pouze s jedním dodavatelem služeb a řešení a vede k urychlení nasazení nových technologií. Tento zvolený směr se ukazuje jako prozíravý a správný.

Postup řešení

Analýza současného řešení. Každé změně struktury nebo provozovaných IT služeb by měla předcházet pečlivá analýza stávajícího řešení. Klíčovými faktory, které je nezbytné identifikovat jsou přednosti a nedostatky dosavadního řešení.

Návrh nového řešení, hodnocení stávajících řešení. Tato studie představuje část komplexního zádání pro realizaci nového řešení. V tomto návrhu je definována struktura provozované služby, odpovědnostní složka, odborný dohled atd.

Administrace navrženého řešení. Po realizaci nového řešení je nutná následná administrace. Takto navrženou a vytvořenou síť je třeba aktualizovat, kontrolovat spuštěné procesy a služby, zálohovat data, řešit vzniklé konflikty chyby hardwaru atp.

Programování a konfigurace služeb. Před spuštěním nových služeb nebo po aktualizaci stávajího systému je třeba nově nakonfigurovat nebo překontrolovat nastavení systému.

Systémová integrace a optimalizace. Při projektování IT struktury je důležité nahlížet na síť jako na celek mnoha částí. Každá z jednotlivých částí má svoji funkci, kterou strukturu IT doplňuje. Proto pokud je nutné do systému zapojit nový prvek, nelze to učinit bez pečlivějšího promyšlení a bez zvážení dopadu na ostatní části počítačové sítě.

Doplňkové služby. Aby byla zajištěna spolehlivost, dostupnost a robustnost celého systému je vhodné konzultovat nákup nových produktů provozovaných v počítačové síti, nákup hardwaru, systémovou politiku, zálohovací politiku, tvorba manuálů atp.

Další rozvoj. Výpočetní technika je velmi dynamicky vyvíjející se médium, které neustále vytváří nové výzvy pro zdokonalování počítačové sítě a klade čím dál větší nároky nejen na technické zázemí, ale také na někdy velmi podceňovanou bezpečnost celého systému obsahujícího množství citlivých informací.
 
< Předch.   Další >